Τεχνική Ανάλυση

Ανάλυση τιμών BNB και ADA για τις 21 Σεπτεμβρίου

BNB

Η τάση του Binance Coin (BNB) είναι σχεδόν αμετάβλητη από χθες.

Ζεύγος BNB/USD
Πηγή: TradingView

Το BNB έχει ξεπεράσει το επίπεδο των $342 και τώρα προσπαθεί να εδραιωθεί πάνω από αυτό. Εάν η αγορά καταφέρει και κρατήσει αυτή τη ζώνη, υπάρχει πιθανότητα να επιστρέψει στη περιοχή των $400 μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Το BNB διαπραγματευόταν στα $368 κατά την ώρα σύνταξης αυτού του άρθρου.

ADA

Από τεχνική άποψη, το Cardano πραγματοποιεί παρόμοιες συναλλαγές με το BNB.

Ζεύγος ADA/USD
Πηγή: TradingView

Το ADA εξακολουθεί να διαπραγματεύεται σε ένα ευρύ φάσμα τιμών που ούτε η άνοδος αλλά ούτε και η κάθοδος φαίνεται να ελέγχει την τιμή του νομίσματος, στο μεσοπρόθεσμο σενάριο. Επί του παρόντος, το altcoin βρίσκεται κοντά στην υποστήριξη των $1,90 με το σενάριο ρευστοποίησης να το φέρνει στο επίπεδο των $1,32.

Το ADA διαπραγματεύεται στα $2,13 κατά την ώρα σύνταξης αυτού του άρθρου.

Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο του MoneyPro δεν θα έπρεπε να θεωρηθούν ως επενδυτική συμβουλή. Κάθε επενδυτική και εμπορική κίνηση εμπεριέχει κίνδυνο, θα πρέπει να διεξάγετε τη δική σας έρευνα κατά τη λήψη μιας απόφασης.

Back to top button