Όροι και προϋποθέσεις

Το MoneyPro έχει αυστηρές συντακτικές οδηγίες και προσπαθούμε να διασφαλίσουμε οτι όλες οι ειδήσεις και το περιεχόμενο που εμφανίζονται στο MoneyPro είναι ακριβείς και ενημερωμένες. Δεν υποστηρίζουμε το περιεχόμενο που ενδέχεται να έχει συνδεθεί από τον ιστότοπό μας, τυχόν περιεχόμενο στο οποίο βρέθηκε πρόσβαση μέσω της εξωτερικής λίστας θα είναι ρίσκο του ίδιο του χρήστη.

Το MoneyPro παρέχει καθημερινά άρθρα ειδήσεων σχετικά με κρυπτονομίσματα, αλλά δεν πρέπει να λαμβάνεται ως αναφορά ή πόρος για οικονομικές ερμηνείες. Όλοι οι συντάκτες και οι συντελεστές έχουν ελευθερία συντακτικής και οι συμβουλές για το άρθρο τους δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη λήψη της οικονομικής σας απόφασης. Ωστόσο, συμβουλεύουμε τους χρήστες μας σε ειδικούς της βιομηχανίας που κατανοούν αυτόν τον κλάδο. Όλα τα άρθρα έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα.

Κατά την πρόσβαση στο περιεχόμενο του MoneyPro, αποδέχεστε τις πολιτικές που αναφέρονται σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις.

Συμφωνείτε να κρατήσετε το MoneyPro, τους συνεργάτες του, τους δημοσιογράφους, τους διευθυντές και τους υπαλλήλους του χωρίς κίνδυνο και να τους υπερασπιστείτε έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων, δαπανών, ζημιών, απωλειών, εξόδων και οποιωνδήποτε άλλων υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών και των εξόδων δικηγόρων, που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την δική σας πρόσβαση ή χρήση του MoneyPro, παραβίαση αυτής της συμφωνίας χρήστη ή / και παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων ή προσώπων.

Το MoneyPro δεν κάνει καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια, την αυθεντικότητα, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα ή τη διαθεσιμότητα σχετικά με τον ιστότοπο ή τις πληροφορίες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τα σχετικά γραφικά που περιέχονται στον ιστότοπο για οποιονδήποτε σκοπό, ούτε το MoneyPro εγγυάται ότι ο ιστότοπος θα είναι αδιάλειπτος ή χωρίς σφάλματα ή ως προς τα αποτελέσματα που μπορεί να ληφθούν από τη χρήση του ιστότοπου ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Επομένως, κάθε εμπιστοσύνη που αποδίδετε σε τέτοιες πληροφορίες / υπηρεσίες / προϊόντα / γραφικά ή / και στον ιστότοπο υπόκειται αποκλειστικά στο ρίσκο και τις συνέπειές σας.

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε ειδικές, επακόλουθες, έμμεσες, τυχαίες, τιμωρητικές, εμπιστευτικές ή υποδειγματικές ζημίες, είτε σε αδικοπραξία, σε σύμβαση είτε σε οποιαδήποτε άλλη νομική θεωρία, που προκύπτει από ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδέεται με αυτήν τη συμφωνία ή τη χρήση του ή προσπάθεια χρήσης του MoneyPro, συμπεριλαμβανομένων (αλλά δεν περιορίζονται σε) ζημιών για απώλεια κερδών, καλή θέληση, χρήση ή δεδομένα. Αυτός ο περιορισμός ευθύνης δεν θα επηρεαστεί ακόμη και αν έχουμε ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

Συμφωνείτε να μας απαλλάσσεται, τους συνεργάτες μας και τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών, καθώς και κάθε συνδεδεμένο διευθυντή, υπάλληλο, πράκτορες και αξιωματικούς, από αξιώσεις, απαιτήσεις και ζημίες (πραγματικές και επακόλουθες), κάθε είδους και φύσης, γνωστές και άγνωστες, αποκαλυφθεί ή δεν αποκαλυφθεί, που προκύπτει από ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδέεται με τη χρήση του MoneyPro από εσάς.

Οποιαδήποτε αξίωση ή διαφορά μεταξύ εσάς και εμάς που προκύπτει από ή σχετίζεται με αυτήν τη συμφωνία χρήστη, εν όλω ή εν μέρει, διέπεται από τους νόμους της Ελλάδος.

Back to top button